Tidligere arrangementer

17.-18. + 19. maj 2018, Joel Town

2-dages seminar d. 17.-18. maj med fokus på Treatment Resistant Depression efterfulgt af en hel dags supervision d. 19. maj med Joel Town. Det er muligt at deltage som såvel supervisand som observatør på supervisionsdagen. Begge dele foregår på engelsk.

Læs flyer om seminar, supervisionsdag og tilmelding.

Hvornår: Seminaret afholdes d. 17.-18. maj kl. 9.00-17.00 (Kaffe og registrering kl. 8.30-9.00). Supervisionsdagen afholdes d. 19. maj kl. 9.00-17.00.

Hvor: Seminaret afholdes i Studenterhusfondens lokaler på Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C. Supervisionsdagen afholdes på Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C.

Tilmelding: Fortsat ledige pladser til seminaret d. 17.-18. maj. Tilmelding til seminar og/eller supervisionsdag senest d. 12. april. Priser for seminar: Ikke-medlemmer kr. 3400. Medlemmer kr. 3000. Studerende kr. 2700. Pris for supervisionsdag: kr. 2200. Supervisionsdag aflyst pga for få tilmeldinger. Priserne er incl. forplejning. Tilmelding sker ved at overføre beløbet for seminar og/eller supervisionsdag til Selskabets bankkonto 7160-1741862, IBAN; DK4971600001741862, BIC/SWIFT; SYBKDK22 (husk angivelse af dit fulde navn ved overførsel) og samtidig sende en mail til formand@istdp-danmark.dk med angivelse af dit navn og din profession, samt om du deltager i seminar og/eller supervisionsdag. Medlemmer af Svenska Föreningen för ISTDP betaler medlemspris.

Working With Treatment Resistant Depression Using ISTDP
Over half of people suffering with major depression do not report an adequate response to front line treatment efforts. With each unsuccessful treatment, the prognosis becomes worse leading to demoralization in both patients and professionals. The Halifax Depression Study demonstrates the efficacy of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) in a treatment resistant depression population. New research from this study suggests how ISTDP therapists can enhance treatment for depression by better understanding the times in therapy when helping patients to experience their emotions will be most effective.

This 2-day training course will focus on the method of ISTDP for treatment resistant depression. Detailed analysis of audio-visual case material will illustrate central principles therapists can use for helping their patients to overcome processes linked to treatment resistance.

Learning Objectives:

  • Learn to better identify processes contributing to treatment resistance
  • Learn to enhance your delivery of ISTDP for treatment resistant populations

Supervisionsdag
I forlængelse af seminaret afholdes d. 19. maj en hel supervisionsdag med Joel Town. Du kan deltage som såvel supervisand som observatør. Supervisionen er baseret på videocases, og supervisander bedes medbringe videobaseret casemateriale. Der er et begrænset antal pladser, som besættes efter først-til-mølle-princippet. Deltagelse koster kr. 2200 for en hel dag incl. forplejning.

9. februar 2018, Kristin Osborn

Heldagsseminar med Kristin Osborn: Listen With Your Eyes: How to see your clients clearly, so you can offer timely and effective therapeutic interventions.

Læs flyer om seminar og tilmelding.

Hvornår: 9. februar 2018 kl. 9-17 (kaffe og registrering kl 8.30.9.00)

Hvor: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Tilmelding: Senest d. 4. januar 2018. Der er stadig ledige pladser. Tilmelding kan ske frem til 6. februar! Priser: Ikke-medlemmer kr. 2500. Medlemmer kr. 2100. Studerende kr. 1700. Priserne er incl. forplejning. Tilmelding sker ved at overføre beløbet til Selskabets bankkonto 7160-1741862, IBAN; DK4971600001741862, BIC/SWIFT; SYBKDK22 (husk angivelse af dit fulde navn ved overførsel) og samtidig sende en mail til formand@istdp-danmark.dk med angivelse af dit navn og din profession. Medlemmer af Svenska Föreningen för ISTDP betaler medlemspris.

Listen With Your Eyes: How to see your clients clearly so you can offer timely and effective therapeutic interventions.
Your ability to see what is happening ‘in the moment’ is crucial to the timing of interventions when you work with emotions. Improve your observation and assessment skills by using ATOS, a tool originally designed for research. learn how to identify true emotions and work more effectively with them by assessing their intensity and function. Learn how to decipher adaptive emotion from maladaptive defenses, as well as, the difference between emotional experiencing and expression.

Overall Learning Objectives:

Learn how to use a tool originally designed for research and adapt it for use in your day-to-day practice, the Achievement of Therapeutic Objectives Rating Scale (ATOS). ATOS will teach you a better way of assessing what emotions your client is experiencing and their intensity. Knowing how to do this with more precision and accuracy is helpful when you need to identify your client’s needs and what to focus on at various points throughout the course of treatment. At this seminar, you will view video recordings of psychotherapy sessions and use ATOS to identify what emotions you observe and their intensity. You will gain a very useful tool that will help you view your own work from an objective stance and make it easier to evaluate the effectiveness of your therapeutic interventions. The main purpose of this seminar is to lay the foundations for a more focuses way of working with your patients.
Learning Objectives:

  • Learn David Malan’s Triangle of Conflict and Triangle of Person and how to properly fill it out and use it
  • Learn how to see the link between an adaptive affect and healthy behaviour.

Kristin A. R. Osborn, MA, LMHC founded the Certified APT™-Training Program in 2009 and presents internationally, offering ongoing training in Boston, London, Stockholm and Amsterdam. She is a lecturer (part-time) in Psychiatry at Harvard Medical School (HMS) at Beth Israel Deaconess Medical Center, is the Director of HMS Psychotherapy Research Program. Her passion is teaching clinicians how to integrate research in their clinical training and she developed the ATOS-Therapist Scale, Accessibility Scale, and Congruent/Incongruent Scale, which are featured in her book, Paraverbal Communication in Psychotherapy: Beyond the Words, Rowman & Littlefield (2016) Kristin is President Emeritus of the International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), on the advisory board of the AffectFokus Institute and Stockholms Akademi for Psykoterapiutbildning (SAPU) and a member of the continuing education faculty at William James College and RINO-Noord Holland. She has published articles and chapters on training clinicians including, Learning how to rate videorecorded therapy sessions: A Practical Guide for Trainees & Advanced Clinicians, Psychotherapy Journal (2011); On-line Supervision in Affect Phobia Therapy, Using Technology to Enhance Counselor Supervision, American Psychological Association (2016); and Creating Change Through Focusing on Affect: Affect Phobia Therapy, Working on Emotions in Cognitive Behavioral Therapy: Techniques for Clinical Practice, Guilford Press (2014). To learn more about Kristin and her work, go to  www.affectphobiatherapy.com.

21. september + 5. oktober + 26. oktober, fyraftensmøder om ISTDP

Selskabet afholder tre fyraftensmøder med introduktion til Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) i psykologforeningens lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø.

Første fyraftensmøde d. 21. september kl. 17.00-19.00 vil indeholde en generel introduktion til metoden med videoeksempler.

Andet fyraftensmøde d. 5. oktober kl. 17.00-19.00 vil mere specifikt vise, hvordan vurdering af klientens angst og forsvar bruges til at afgøre, hvilken intervention, der er mulig, sikker og virksom.

Tredje fyraftensmøde d. 26. oktober kl. 17.00-19.00 vil være identisk med det andet fyraftensmøde.

Af hensyn til et let traktement i pausen bedes tilmelding ske til næstformand Allan Larsen på allan.e.larsen@gmail.com

18. + 21.-22. september 2017, Tony Rousmaniere

18. september 2017 – Seminar med Tony Rousmaniere: Deliberate Practice i psykoterapi

21.-22. september 2017 – Advanced ISTDP Workshop med Tony Rousmaniere: Deliberate Practice til at lære og supervisere ISTDP

Seminar – Deliberate Practice i psykoterapi
Heldagsseminar med Tony Rousmaniere om Deliberate Practice i psykoterapi

Læs flyer om seminar og tilmelding

Hvornår: 18. september 2017 kl. 8.30-18.00 (Kaffe og registrering kl. 8.30-9.00).

Hvor: Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Tilmelding: Stadig ledige pladser Sidste frist for tilmelding er d. 15. august! Pris ved tilmelding før d. 1. juli  – Ikke-medlemmer: kr. 1.850. Medlemmer: kr. 1.450. Studerende: kr. 1.100. Pris ved tilmelding efter d. 1. juli – Ikke-medlemmer: kr. 2.150. Medlemmer: kr. 1.750. Studerende: kr. 1.400. Priserne er incl. forplejning. Tilmelding sker ved at overføre beløbet til Selskabets bankkonto 7160-1741862, IBAN; DK4971600001741862, BIC/SWIFT; SYBKDK22 (husk angivelse af dit fulde navn ved overførsel) og samtidig sende en mail til formand@istdp-danmark.dk med angivelse af dit navn og din profession. Medlemmer af Svenska Föreningen för ISTDP betaler medlemspris.

Deliberate Practice i psykoterapi
Hvordan bliver de dygtige til eksperter? Øvelse! Fra musikere til atleter til kirurger til skakmestre – professionelle anvender Deliberate Practice (målrettet indsats) for at opnå ekspertise. Denne seminardag viser dig, hvordan Deliberate Practice kan forbedre dine kliniske færdigheder. Deliberate Practice er en trans-teoretisk tilgang, som kan anvendes i forhold til alle terapimodeller (kognitiv terapi, psykodynamisk terapi etc.). Der er på seminaret lagt vægt på en oplevelsesorienteret tilgang, og der vil være flere muligheder for, at deltagerne selv forsøger sig med Deliberate Practice.

Seminardagen omhandler:

  • Teori om og principper for Deliberate Practice
  • Hvordan Deliberate Practice kan forbedre udviklingen af kliniske færdigheder
  • Hvordan Deliberate Practice kan integreres i klinisk supervision og træning
  • Hvordan Deliberate Practice kan udvikle ’terapeuten som person’ (the person of the therapist)
  • Hvordan man kan vurdere effektiviteten af den kliniske færdighedsudvikling

Seminaret foregår på engelsk og er baseret på bogen Deliberate Practice for Psychotherapists (af Tony Rousmaniere; Routledge Press) og antologien The Cycle of Excellence: Training, Supervision, and Deliberate Practice (redigeret af Tony Rousmaniere, Rod Goodyear, Scott Miller, & Bruce Wampold; Wiley Publishers).

Dr. Rousmaniere er klinisk forsker ved University of Washington i Seattle, hvor han også har privat praksis. Hans forskning fokuserer på klinisk supervision og træning. Han tilbyder konsultation og træning for terapeuter rundt omkring i verden, Australien, Asien, Indien, England, Europa og USA.

Læs mere om Dr. Rousmaniere her: www.drtonyr.com

Se videointroduktioner til Deliberate Practice for psykoterapeuter her: www.drtonyr.com/for-professionals

Beginning ISTDP Workshop: Deliberate Practice til at lære ISTDP AFLYST PGA FOR FÅ DELTAGERE!
2-dages workshop med Tony Rousmaniere om Deliberate Practice i psykoterapi

Hvornår: 19.-20. september 2017 kl. 9.00-17.00. NB! Deltagerbegrænsning: min. 4 og max. 8 deltagere.

Advanced ISTDP Workshop: Deliberate Practice til at lære og supervisere ISTDP
2-dages workshop med Tony Rousmaniere om Deliberate Practice i psykoterapi

Læs flyer om workshop og tilmelding

Hvornår: 21.-22. september 2017 kl. 9.00-17.00. NB! Deltagerbegrænsning: min. 4 og max. 8 deltagere.

Hvor: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S

Deltagerforudsætninger: Workshoppen foregår på engelsk og er åben for personer, der har mindst 3 års coretræning i ISTDP eller tilsvarende. Deltagere skal medbringe egen computer med video af en terapisession til de oplevelsesorienterede øvelser. Har du spørgsmål til kriterier for deltagelse, kan du sende en e-mail til Tony Rousmaniere på trousmaniere@gmail.com.

Tilmelding: Stadig ledige pladser Sidste frist for tilmelding er d. 15. august! Prisen er kr. 6.300, som omfatter 2 dages workshop samt 4 timers gruppesupervision via videokonference efterfølgende. For at reservere en plads på workshoppen sendes en mail med navn, profession og workshopnavn (Advanced) til formand@istdp-danmark.dk og samtidig indbetaling til Selskabets konto 7160-1741862, IBAN; DK4971600001741862, BIC/SWIFT; SYBKDK22. Husk at dit navn skal fremgå i forbindelse med indbetaling. Der kan betales i 2 rater, 1. rate kr. 3.150 ifm tilmelding og 2. rate kr. 3.150 senest d. 15. august. Ved afmelding refunderes det fulde beløb indtil d. 15. august, mens 50% af beløbet refunderes mellem d. 15. august og d. 1. september. Herefter ingen refundering. Pladser besættes efter princippet først-til-mølle.

Advanced ISTDP Workshop: Deliberate Practice til at lære og supervisere ISTDP
Om Advanced ISTDP Workshop skriver Tony Rousmaniere: ”Denne workshop fokuserer på, hvordan Deliberate Practice kan anvendes til at forbedre din træning i ISTDP. Der vil være præsentation af Deliberate Practice, men det meste af tiden vil blive benyttet til rollespilsøvelser og gruppediskussioner. Mit mål er at give dig nogle nye ideer til, hvordan du kan forbedre din træning i ISTDP og den supervision, du giver andre. Den første dag vil der blive undervist i teori og forskning om Deliberate Practice. Jeg vil guide dig gennem forskellige Deliberate Practice-øvelser, jeg har udviklet, herunder også øvelser til at hjælpe terapeuter til at udvikle deres egen mobiliseringskapacitet. Den anden dag vil være fokuseret på at hjælpe dig med at eksperimentere med at udvikle dine egne Deliberate Practice-øvelser til dig selv og dine kursister gennem brug af ISTDP og forskning fra videnskab om ekspertise. Hvis du superviserer eller underviser andre terapeuter, kan jeg vise dig, hvordan du benytter Deliberate Practice i det arbejde.”

I workshopprisen er der inkluderet 4 timers gruppesupervision via videokonference i forlængelse af workshoppen for at støtte deltagerne i at arbejde med egen Deliberate Practice.

Dr. Rousmaniere er klinisk forsker ved University of Washington i Seattle, hvor han også har privat praksis. Hans forskning fokuserer på klinisk supervision og træning. Han tilbyder konsultation og træning for terapeuter rundt omkring i verden, Australien, Asien, Indien, England, Europa og USA.

Læs mere om Dr. Rousmaniere her: www.drtonyr.com

Se videointroduktioner til Deliberate Practice for psykoterapeuter her: www.drtonyr.com/for-professionals

10. november 2016, Allen Kalpin

Supervisionsdag med Allen Kalpin.

I forlængelse af seminaret d. 8.-9. november (se nedenfor) afholdes d. 10. november en hel supervisionsdag med Kalpin. Du kan deltage som såvel supervisand som observatør. Supervisionen er baseret på videocases, og supervisander bedes medbringe videobaseret casemateriale. Der er et begrænset antal pladser, som besættes efter først-til-mølle-princippet. Deltagelse koster kr. 1000 for en hel dag incl. forplejning.

Hvornår: 10. november kl. 9-16 evt. 17.

Hvor: Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C.

Tilmelding sker ved at indbetale kr. 1000 på Selskabets konto 7160-1741862 (IBAN; DK4971600001741862, BIC/SWIFT; SYBKDK22)  med tydelig angivelse af navn samt sende en mail til sekretaer@istdp-danmark.dk med angivelse af, om du ønsker at få supervision eller være observatør. Tilmeldingsfrist er d. 1. oktober. Der er stadig ledige pladser til supervisionsdagen.

8.-9. november 2016, Allen Kalpin

2-dages seminar med Allen Kalpin: Mindfulness og ISTDP – hvordan samspillet mellem specifikke teknikker og mindfulness kan berige terapien.

Læs flyer om seminaret

Hvornår: d. 8.-9. november kl. 8.30-17.00 (kaffe og registrering kl. 8.30-9.00). Tilmeldingsfrist d. 1. oktober 2016. Læs mere om tilmelding i flyeren ovenfor. Vær opmærksom på at det korrekte BIC er SYBKDK22 – der mangler et bogstav i flyeren. Der er stadig ledige pladser til seminaret.

Hvor: Studenternes Hus, Richard Mortensenstuen, Fredrik Nielsensvej 2-4, 8000 Aarhus C.

Allen Kalpin, MD, practices and teaches ISTDP in Ontario, Canada.  He also practices addiction medicine.  He is a founder, past president, and current board member of the International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA) and past president of the (Canadian) General Practice Psychotherapy Association (GPPA).  He has published many articles on ISTDP and has taught at EDT and ISTDP conferences and workshops in France, Spain, Italy, Denmark, the United States, and Canada.

Although the word “mindfulness” has so far not much been used in ISTDP literature, mindfulness is central to successful ISTDP practice.
“When trying to understand why therapy is not progressing, we can often be aware that we have not sufficiently used our knowledge and techniques in therapy, but even attention to these factors can be problematic. The problem is that the focus on any preconceived agenda can distract us from being present and responsive in the moment. An orientation toward the achievement of a therapeutic goal can overshadow the experience of compassion, empathy, and human connection.”

“When watching any effective ISTDP session we can see that they have one thing in common: Both the therapist and the patient are focused on experience in the present moment.”

Using audiovisually recorded vignettes from psychotherapy sessions Dr. Kalpin will demonstrate how skills and techniques will be most effective when they are applied in the context of a relationship in which both people are as experientially and mindfully present as possible.

Tidligere arrangementer

9.-10. maj 2016, Robert Neborsky

2-dages seminar med Robert Neborsky, MD: Healing Attachment Trauma with Short-Term Dynamic Psychotherapy – The Importance of accessing unconscious feelings early in the treatment.

Read flyer about the seminar

Hvornår: d. 9. maj kl. 8.30-17.00 (kaffe og registrering kl. 8.30-9.00) samt d. 10. maj kl. 9.00-17.00. Tilmeldingsfrist d. 1. april 2016. Læs mere om tilmelding i flyeren ovenfor.

Hvor: Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Robert J. Neborsky is a psychiatrist in private practice in California, Clinical Professor of Psychiatry at UCSD School of Medicine, Honorary Clinical Professor of Psychiatry at UCLA School of Medicine, and President of California Society for ISTDP.

Dr. Neborsky has presented extensively at international symposia, led training groups in Europe, Canada, and USA, and authored several papers, books, and book chapters. He is involved in research on the interface between neuroscience, attachment, and psychotherapy.

Insecure attachment and problems in the client’s life and therapy – How can the therapist help to resolve the problems? 
Clinical aspects and treatment outcome
At this conference, Dr. Neborsky will demonstrate the technique of Attachment Based Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (AB-ISTDP), a form of therapy that relies heavily on the research and method of Dr. Habib Davanloo, whose research on psychiatric outpatients demonstrated how accessing unconscious affects (“unlocking the unconscious”) early in the course of dynamic psychotherapy accelerates and deepens the therapeutic process, ensuring a favorable outcome. Dr. Davanloo also recognized the importance of maintaining a secure attachment bond between the client and therapist, similar to the bond between the child and the caregiver, and its importance for the adult’s mental health.

Dr. Robert Neborsky will present video-filmed vignettes from psychotherapy sessions (subtitled in English) of his adaptation of Davanloo’s method, and demonstrate how the therapist can help clients improve their adult attachment, from insecure states toward secure forms of adult attachment.